Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN)

 

Gezondheid en vitaliteit dragen bij aan geluk en vrijheid. Wij geloven dat er  altijd een keuze is voor positieve verandering. De BGN en haar leden dragen  vakkundig bij aan het realiseren van die veranderingen, zodat mensen zelf  met meer energie alles uit hun leven kunnen halen.

 

Het beroep gewichtsconsulent is nog vrij jong en daardoor is wellicht nog niet bij iedereen bekend wat het beroep precies inhoudt. De Beroepsvereninging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) heeft daarom een beroepscompetentieprofiel opgesteld: 

 

 

De BGN-gewichtsconsulent begeleidt cliënten (met gewichtsproblemen) volgens de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad naar een gezond eet- en leefpatroon.

Cliënten die om medische redenen voeding nodig hebben die aan specifieke eisen moet voldoen, worden niet door de BGN-gewichtsconsulent begeleid.

 

De BGN stelt een aantal eisen aan haar leden, te weten:

  • ieder lid moet in het bezit zijn van een geldig diploma gewichtsconsulent
  • ieder lid werkt volgens de richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad
  • ieder lid heeft een inschrjving bij de Kamer van Koophandel of werkgeversverklaring van dienstverband
  • er geldt een verbod op de verkoop van afslankproducten/maaltijdvervangers
  • ieder lid dient te werken volgens de BGN-handboeken
  • ieder lid dient te voldoen aan de nascholingseis.